THÔNG TIN DỰ ÁN
 • Mã khách hàng
  KH00000344
 • Giá trị tài sản lúc vay/ Giá chào bán dự kiến
  6,868,000,000
 • Thông tin cơ bản về TSBĐ
  QSDĐ diện tích 101 m2 đất ở nông thôn tại Hà Nội. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
THÔNG TIN TÀI SẢN BẢO ĐẢM
 • Mã TSBĐ
  TSBD001879
 • Loại TSBĐ
  Bất động sản
 • Loại hình TSBĐ
  Đất ở tại nông thôn
 • Mục đích sử dụng đất
  Đất ở riêng lẻ
 • Diện tích đất
  101 m2
 • Thời hạn sử dụng
  không thời hạn
 • Thông tin chi tiết TSBĐ

  QSDĐ diện tích 101 m2 đất ở nông thôn tại Đông Anh, Hà Nội. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

KHU VỰC
 • Khu vực
  Đông Anh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Số điện thoại
  0926569988
 • Email
  lienhe@sangiaodichno.com
KHU VỰC
 • Khu vực
  Đông Anh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Số điện thoại
  0926569988
 • Email
  lienhe@sangiaodichno.com