THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Mã khách hàng
    KH00000344
  • Giá trị tài sản lúc vay/ Giá chào bán dự kiến
    6,868,000,000
  • Thông tin cơ bản về TSBĐ
    QSDĐ diện tích 101 m2 đất ở nông thôn tại Hà Nội. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
THÔNG TIN TÀI SẢN BẢO ĐẢM
  • Mã TSBĐ
    TSBD001879
  • Loại TSBĐ
    Bất động sản
  • Loại hình TSBĐ
    Đất ở tại nông thôn
  • Mục đích sử dụng đất
    Đất ở riêng lẻ
  • Diện tích đất
    101 m2
  • Thời hạn sử dụng
    không thời hạn
  • Thông tin chi tiết TSBĐ

    QSDĐ diện tích 101 m2 đất ở nông thôn tại Đông Anh, Hà Nội. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

KHU VỰC
  • Khu vực
    Đông Anh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Số điện thoại
    0926569988
  • Email
    lienhe@sangiaodichno.com
KHU VỰC
  • Khu vực
    Đông Anh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Số điện thoại
    0926569988
  • Email
    lienhe@sangiaodichno.com