BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

CƠ BẢN

MIỄN PHÍ

 • Đọc Tin: CƠ BẢN
 • Thời Gian Sử Dụng: Không Giới Hạn
 • Kênh Tư Vấn: Không
 • Chuyên Gia Hỗ Trợ: Không
 • Tài khoản Quản Lý Chuyên Nghiệp: Không

GOLD

1,999,000 đ

 • Đọc Tin: Pháp lý
 • Thời Gian Sử Dụng: 365 ngày
 • Kênh Tư Vấn: Zalo, Email
 • Chuyên Gia Hỗ Trợ:
 • Tài Khoản Quản Lý Chuyên Nghiệp

VIP

4,999,000 đ

 • Đọc Tin: Pháp lý, Đầu tư
 • Thời Gian Sử Dụng: 365 ngày
 • Kênh Tư Vấn: Zalo, Email, Gọi trực tiếp
 • Chuyên Gia Hỗ Trợ:
 • Tài Khoản Quản Lý Chuyên Nghiệp

Đăng ký ngay hôm nay