Danh mục: Kiến thức

Th10 26
Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao…

Th10 18
Ngân hàng sẽ không được tự tổ chức bán đấu giá khoản nợ

Đây là một trong những quy định mới đang được NHNN đưa vào dự thảo thông tư sửa đổi,…

Th10 18
Nghị định số 178/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

Nghị định số 178/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

Th10 18
Dịch vụ mua bán nợ không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo Bộ Tài chính, năm 2021, Quốc hội ban hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, trong đó…