Danh mục: Trái phiếu

Th10 26
Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao…

Th9 12
Trái phiếu chuyển đổi là gì? Ưu và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi

Căn cứ pháp lý Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/12/2018 quy định về…