1. Thông tin dịch vụ:

Môi giới mua nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu: là dịch vụ làm trung gian, dàn xếp việc mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu giữa khách hàng với bên bán; và được hưởng phí dịch vụ môi giới theo thỏa thuận, không bao gồm hoạt động bán đấu giá của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

2. Quyền lợi khi tham gia dịch vụ:

3. Hồ sơ khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu (nếu có):

4. Quy trình thực hiện