Thẻ: Mỹ chiếm hơn nửa Top 500 công ty giá trị nhất hành tinh