THÔNG TIN TÀI SẢN
 • Thông tin cơ bản về TSBĐ
  • Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 596445, số vào sổ cấp GCN: CH 25276 do UBND Quận 6, Tp.HCM cấp ngày 09/02/2015 tại '*Thửa đất: - Thửa đất số : 1 ; Tờ bản đồ số: 37. - Địa chỉ : 84A4 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tp.HCM. - Diện tích : 2.054,5 m2 (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm năm mươi bốn phẩy năm mét vuông). - Hình thức sử dụng : sử dụng riêng - Mục đích sử dụng : Đất ở tại đô thị. - Thời hạn sử dụng : Lâu dài - Nguồn gốc sử dụng : Nhận chuyể

   Chỉ tiêu Thông tin chi tiết
   Số/Ký hiệu BDS00035402
   Loại tài sản Bất động sản
   Hotline
   Tỉnh thành Hồ Chí Minh
   Quận huyện
   Mô tả Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 596445, số vào sổ cấp GCN: CH 25276 do UBND Quận 6, Tp.HCM cấp ngày 09/02/2015 tại '*Thửa đất: - Thửa đất số : 1 ; Tờ bản đồ số: 37. - Địa chỉ : 84A4 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tp.HCM. - Diện tích : 2.054,5 m2 (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm năm mươi bốn phẩy năm mét vuông). - Hình thức sử dụng : sử dụng riêng - Mục đích sử dụng : Đất ở tại đô thị. - Thời hạn sử dụng : Lâu dài - Nguồn gốc sử dụng : Nhận chuyển
   Địa điểm 84A4 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tp.HCM, , Hồ Chí Minh
GIÁ TRỊ TÀI SẢN
KHU VỰC
 • Khu vực
  TP Hồ Chí Minh
KHU VỰC
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Contact Form


  KHU VỰC
  • Khu vực
   TP Hồ Chí Minh
  THÔNG TIN LIÊN HỆ