THÔNG TIN TÀI SẢN
 • Thông tin cơ bản về TSBĐ

  1. Tài sản cần bán:

  Tài sản thứ nhất:

  – Quyền sử dụng đất ở tại Khu quy hoạch phân lô khu K – Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, Phường An Đông, Thành phố Huế, Thửa đất số K.49, tờ bản đồ số KQH, diện tích 112,66 m2.

  – Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 170865 do UBND Thành phố Huế cấp ngày 02/06/2014, cập nhật quyền sử dụng tiếp theo ngày 10/06/2014.

  – Tên chủ sở hữu: Ông Lê Văn Tỵ và Bà Hồ Thanh Tâm.

  Tài sản thứ hai:

  – Quyền sử dụng đất ở tại Khu quy hoạch phân lô khu K – Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, Phường An Đông, Thành phố Huế, Thửa đất số K.50, tờ bản đồ số KQH, diện tích 113,81 m2.

  – Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 170866 do UBND Thành phố Huế cấp ngày 02/06/2014, cập nhật quyền sử dụng tiếp theo ngày 10/06/2014.

  – Tên chủ sở hữu: Ông Lê Văn Tỵ và Bà Hồ Thanh Tâm

  2. Giá bán: Theo thỏa thuận.

GIÁ TRỊ TÀI SẢN
KHU VỰC
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Contact Form


  THÔNG TIN LIÊN HỆ