THÔNG TIN DỰ ÁN
 • Mã khách hàng
  KH00000258
 • Giá trị tài sản lúc vay/ Giá chào bán dự kiến
  27,529,830,000
 • Thông tin cơ bản về TSBĐ
  + BĐS tại tỉnh Quảng Bình. Hình thức sử dụng: riêng. DT: 10.000 m2.

  Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; thời hạn sử dụng: đến tháng 05/2058.

  + Tài sản gắn liền với đất:

  1. Mái che cột bơm xăng dầu: DT xây dựng: 376,4 m2, sở hữu riêng, cấp công trình: cấp III, thời hạn sở hữu: tháng 05/2058.

  2. Nhà giao dịch, bán hàng trưng bày: DT xây dựng: 245,9 m2; DT sàn: 443,9 m2; sở hữu riêng, cấp công trình: cấp III, thời hạn sở hữu: tháng 05/2058.

  3. Nhà phục vụ ăn uống và giải khát: DT xây dựng: 385,1 m2, sở hữu riêng, cấp công trình: cấp III, thời hạn sở hữu: tháng 05/2058.

THÔNG TIN TÀI SẢN BẢO ĐẢM
 • Mã TSBĐ
  TSBD001437
 • Loại TSBĐ
  Bất động sản
 • Loại hình TSBĐ
  Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
 • Mục đích sử dụng đất
  Đất cơ sở SX kinh doanh
 • Diện tích đất
  10,000 m2
 • Thời hạn sử dụng
  30/05/2058
 • Thông tin chi tiết TSBĐ

  + BĐS tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Hình thức sử dụng: riêng. DT: 10.000 m2. Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; thời hạn sử dụng: đến tháng 05/2058.

  + Tài sản gắn liền với đất:

  1. Mái che cột bơm xăng dầu: DT xây dựng: 376,4 m2, sở hữu riêng, cấp công trình: cấp III, thời hạn sở hữu: tháng 05/2058.

  2. Nhà giao dịch, bán hàng trưng bày: DT xây dựng: 245,9 m2; DT sàn: 443,9 m2; sở hữu riêng, cấp công trình: cấp III, thời hạn sở hữu: tháng 05/2058.

  3. Nhà phục vụ ăn uống và giải khát: DT xây dựng: 385,1 m2, sở hữu riêng, cấp công trình: cấp III, thời hạn sở hữu: tháng 05/2058.

KHU VỰC
 • Khu vực
  Quảng Bình
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Số điện thoại
  0926569988
 • Email
  lienhe@sangiaodichno.com
KHU VỰC
 • Khu vực
  Quảng Bình
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Số điện thoại
  0926569988
 • Email
  lienhe@sangiaodichno.com