THÔNG TIN DỰ ÁN
 • Mã khách hàng
  HD00000047
 • Thông tin cơ bản về TSBĐ

  TSBĐ là Bất động sản: - Diện tích: 9.548,2 - Địa chỉ nơi có TSBĐ: Kiên Giang - Ngày cấp: 29/07/2015 - Thời hạn sử dụng: lâu dài - Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

THÔNG TIN TÀI SẢN BẢO ĐẢM
 • Mã TSBĐ
  TSBD000616
 • Loại TSBĐ
  Đất ở tại đô thị
 • Loại hình TSBĐ
  Đất ở tại đô thị
 • Mục đích sử dụng đất
  Đất ở riêng lẻ
 • Diện tích đất
  9,548 m2
 • Thời hạn sử dụng
  không thời hạn
 • Thông tin chi tiết TSBĐ

  TSBĐ là Bất động sản: - Diện tích: 9.548,2 - Địa chỉ nơi có TSBĐ: Kiên Giang - Ngày cấp: 29/07/2015 - Thời hạn sử dụng: lâu dài - Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

KHU VỰC
 • Khu vực
  Tp. Hà Tiên
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Số điện thoại
  0926569988
 • Email
  lienhe@sangiaodichno.com
KHU VỰC
 • Khu vực
  Tp. Hà Tiên
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Số điện thoại
  0926569988
 • Email
  lienhe@sangiaodichno.com