THÔNG TIN TÀI SẢN
 • Mã khách hàng
  HD00000047
 • Thông tin cơ bản về TSBĐ

  TSBĐ là Bất động sản: - Diện tích: 9.548,2 - Địa chỉ nơi có TSBĐ: Kiên Giang - Ngày cấp: 29/07/2015 - Thời hạn sử dụng: lâu dài - Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

GIÁ TRỊ TÀI SẢN
THÔNG TIN ĐẤT Ở
 • Diện tích đất
  9,548 m2
 • Mục đích sử dụng đất
  Đất ở riêng lẻ
 • Thời hạn sử dụng
  không thời hạn
KHU VỰC
 • Khu vực
  Tp. Hà Tiên
KHU VỰC
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Contact Form


  KHU VỰC
  • Khu vực
   Tp. Hà Tiên
  THÔNG TIN LIÊN HỆ