THÔNG TIN TÀI SẢN
 • Mã khách hàng
  KH00000311
 • Thông tin cơ bản về TSBĐ
  Căn hộ chung cư diện tích 109,5 m2 tại Tp. Hà Nội.
GIÁ TRỊ TÀI SẢN
THÔNG TIN ĐẤT Ở
 • Diện tích đất
  110 m2
 • Mục đích sử dụng đất
  Đất ở riêng lẻ
 • Thời hạn sử dụng
  không thời hạn
KHU VỰC
 • Khu vực
  Q. Hai Bà Trưng
KHU VỰC
KHU VỰC
 • Khu vực
  Q. Hai Bà Trưng