THÔNG TIN DỰ ÁN
 • Mã khách hàng
  KH00000321
 • Giá trị tài sản lúc vay/ Giá chào bán dự kiến
  1,384,000,000
 • Thông tin cơ bản về TSBĐ
  Bất động sản: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại TP Hồ Chí Minh, diện tích 81,5 m2 đất ở.
THÔNG TIN TÀI SẢN BẢO ĐẢM
 • Mã TSBĐ
  TSBD001740
 • Loại TSBĐ
  Bất động sản
 • Loại hình TSBĐ
  Đất ở tại nông thôn
 • Mục đích sử dụng đất
  Đất ở riêng lẻ
 • Diện tích đất
  82 m2
 • Thời hạn sử dụng
  không thời hạn
 • Thông tin chi tiết TSBĐ

  Bất động sản: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, diện tích 81,5 m2 đất ở.

KHU VỰC
 • Khu vực
  Củ Chi
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Số điện thoại
  0926569988
 • Email
  lienhe@sangiaodichno.com
KHU VỰC
 • Khu vực
  Củ Chi
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Số điện thoại
  0926569988
 • Email
  lienhe@sangiaodichno.com