THÔNG TIN TÀI SẢN
 • Mã khách hàng
  KH00000345
 • Thông tin cơ bản về TSBĐ
  QSDĐ diện tích 635 m2 đất ở và đất vườn tại Hà Nội. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
  QSDĐ diện tích 177,5 m2 đất ở nông thôn và đất vườn tại Hà Nội. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
GIÁ TRỊ TÀI SẢN
THÔNG TIN ĐẤT Ở
 • Diện tích đất
  TSBD1: 635,TSBD2: 178m2
 • Mục đích sử dụng đất
  Đất ở riêng lẻ
 • Thời hạn sử dụng
  không thời hạn
KHU VỰC
 • Khu vực
  Đông Anh
KHU VỰC
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Contact Form


  KHU VỰC
  • Khu vực
   Đông Anh
  THÔNG TIN LIÊN HỆ