THÔNG TIN DỰ ÁN
 • Mã khách hàng
  KH00000346
 • Giá trị tài sản lúc vay/ Giá chào bán dự kiến
  10,707,400,000
 • Thông tin cơ bản về TSBĐ
  QSDĐ diện tích 47,1 m2 đất ở và Nhà ở DT xây dựng 40,6 m2 (01 tầng) tại Hà Nội. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
  QSDĐ diện tích 378 m2 đất ở và đất vườn tại Hà Nội. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
  QSDĐ diện tích 330 m2 đất ở và đất vườn tại Hà Nội. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
THÔNG TIN TÀI SẢN BẢO ĐẢM
 • Mã TSBĐ
  TSBD001884,TSBD001883,TSBD001882
 • Loại TSBĐ
  Bất động sản
 • Loại hình TSBĐ
  Đất ở tại đô thị
 • Mục đích sử dụng đất
  Đất ở riêng lẻ
 • Diện tích đất
  TSBD1: 47 m2,TSBD2: 378 m2,TSBD3: 330 m2
 • Thời hạn sử dụng
  không thời hạn
 • Thông tin chi tiết TSBĐ

  QSDĐ diện tích 47,1 m2 đất ở và Nhà ở DT xây dựng 40,6 m2 (01 tầng) tại Hoàng Mai, Hà Nội. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

  QSDĐ diện tích 378 m2 (300 m2 đất ở và 78 m2 đất vườn) tại Đông Anh, Hà Nội. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

  QSDĐ diện tích 330 m2 (300 m2 đất ở và 30 m2 đất vườn) tại Đông Anh, Hà Nội. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

KHU VỰC
 • Khu vực
  Đông Anh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Số điện thoại
  0926569988
 • Email
  lienhe@sangiaodichno.com
KHU VỰC
 • Khu vực
  Đông Anh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Số điện thoại
  0926569988
 • Email
  lienhe@sangiaodichno.com