Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Cần sớm hình thành môi trường đầu tư khởi nghiệp

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư nói cần sớm hình thành môi trường đầu tư khởi nghiệp thực chất để các nhà đầu tư có thể rót – rút vốn chủ động, linh hoạt, minh bạch.

Tại Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022 (Vietnam Venture Summit 2022) ngày 19/12, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, cho biết sẽ nghiên cứu, báo cáo khả năng xây dựng Luật Đầu tư mạo hiểm. Điều này nằm thúc đẩy, thu hút dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, ông cũng đề xuất cơ chế thành lập quỹ hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo huy động từ nguồn vốn xã hội hoá, không sử dụng ngân sách để hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại Vietnam Venture Summit 2022. Ảnh: MPI

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại Vietnam Venture Summit 2022. Ảnh: MPI

Nói với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, Bộ trưởng cho biết nhiều năm qua, Việt Nam rất quan tâm đến hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo. “Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách phát triển hệ sinh thái theo pháp luật về đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số…”, ông nói.

Đến nay, Việt Nam đã có 20 quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân với tổng vốn điều lệ hơn 100 tỷ đồng. Chất lượng thể chế và năng lực xây dựng chính sách cho cách mạng công nghiệp 4.0 được quốc tế đánh giá cao, theo Bộ trưởng.

Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam cũng thu hút được gần 500 triệu USD vào các lĩnh vực công nghệ. Số lượng các thương vụ đầu tư ở các vòng gọi vốn giai đoạn sau cao hơn cùng kỳ 2021, cho thấy một lượng lớn các startup Việt dần lớn mạnh. Tuy nhiên, ông cho rằng, ngoài việc phát triển các hệ sinh thái, Việt Nam cần sớm hình thành một môi trường đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thực chất, hiệu quả để các nhà đầu tư trong nước, quốc tế có thể rót vốn cũng như rút vốn chủ động, linh hoạt, minh bạch.

Bộ trưởng cho biết, tại Techfest Việt Nam 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo, cần tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường vốn phù hợp với cơ chế thị trường, thông lệ quốc tế. Trong Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 do Bộ xây dựng, cũng đề ra định hướng rà soát, sửa đổi thể chế về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo hướng tạo thuận lợi cho các hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua bán sáp nhập doanh nghiệp công nghệ.

Cũng tại Diễn đàn, 39 quỹ đã cam kết số vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam trong 3 năm 2023-2025 là 1,5 tỷ USD; tổng giá trị đầu tư trong giai đoạn này dự kiến đạt 5 tỷ USD.

Trước đó, ở Diễn đàn các năm 2019 và 2020, số vốn cam kết đầu tư của các quỹ cũng tăng dần, từ 425 triệu USD năm 2019 lên 815 triệu USD năm 2020. Và trong giai đoạn 2020 – 2022, số vốn đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đã đạt gần 2 tỷ USD.

Theo Đức Minh – vnexpress.net