Danh mục: công ty AMC

Th9 06
Hầu hết AMC của các ngân hàng chưa thực sự vận hành

Nhiều công ty quản lý nợ, khai thác tài sản của ngân hàng ít tham gia thị trường mua…