Danh mục: Giấy tờ có giá

Th9 09
Giấy tờ có giá là gì?

Cưỡng chế thi hành án dân sự đối với tài sản là giấy tờ có giá? Phân biệt chiết khấu…