Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại (Puttable Swap) là gì?

Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại (tiếng Anh: Puttable Swap) là một loại hợp đồng hoán đổi lãi suất có một quyền chọn đính kèm, cho phép một bên hợp đồng có thể hủy hợp đồng. 

Hình minh họa. Nguồn: Investopedia

Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại

Khái niệm

Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại trong tiếng Anh là Puttable Swap.

Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại là một loại hợp đồng hoán đổi lãi suất có một quyền chọn đính kèm, cho phép một bên hợp đồng có thể hủy hợp đồng

Trong đó một đối tác thực hiện thanh toán dựa trên tỉ lệ thả nổi, trong khi bên kia thực hiện thanh toán dựa trên tỉ lệ cố định

Người nhận lãi suất cố định (người trả lãi suất thả nổi) có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, chấm dứt giao dịch vào một số ngày được xác định trước trước khi hợp đồng hết hạn

Đối lập với hợp đồng hoán đổi có thể bán lại là một hoán đổi có thể thu hồi, trong đó người trả lãi suất cố định có quyền kết thúc sớm giao dịch hoán đổi. 

Đặc điểm Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại 

Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại cho phép bên mua hợp đồng hoán đổi, hay bên đang nhận lãi suất cố định, cơ hội thay đổi suy nghĩ về giao dịch này. 

Bên nhận lãi suất có định có quyền hủy bỏ hợp đồng nếu đạt đến giới hạn thua lỗ, cũng như bảo vệ bản thân họ chống lại các biến động bất lợi ở tỉ lệ thả nổi trong tương lai. 

Tuy nhiên, họ buộc phải đánh đổi một tỉ lệ trao đổi thấp hơn so với một hợp đồng hoán đổi lãi suất thông thường.     

Một hợp đồng hoán đổi có thể bán lại có thể hấp dẫn đối với một nhà đầu tư cho rằng lãi suất sẽ tăng và do đó sẵn dàng nhận lại dòng tiền lãi suất cố định thấp hơn để đổi lấy một quyền chọn hủy hợp đồng đính kèm.  

Một giao dịch hợp đồng hoán đổi có thể bán lại cũng có thể hấp dẫn người mua nếu họ không chắc chắn về giá trị lãi suất thả nổi trong tương lai, mà họ sẽ nhận được từ một tài sản nhất định.     

Giá của Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại 

Các tính năng bổ sung của hợp đồng hoán đổi có thể bán lại khiến cho chúng trở nên đắt đỏ hơn so với các giao dịch hoán đổi lãi suất đơn giản thông thường. 

Người nhận lãi suất cố định sẽ phải trả một khoản phần bù rủi ro, dưới hình thức thanh toán trả trước hay tỉ lệ hoán đổi thấp hơn, hoặc một khoản phí chấm dứt hợp đồng.   

Nhìn chung, “chi phí” của một hợp đồng hoán đổi có thể bán lại chính là mức chênh lệch giữa tỉ lệ trên hợp đồng hoán đổi có thể bán lại và tỉ lệ hoán đổi của thị trường. 

Mức chênh lệch này sẽ phụ thuộc vào các biến động lãi suất (biến động càng nhiều, chi phí càng cao), số lượng quyền hủy bỏ (càng nhiều quyền, chi phí càng cao), thời gian để quyền đầu tiên bị hủy (càng nhiều thời gian, chi phí càng cao) và hình dạng của đường cong lợi suất.   

Ví dụ về Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại 

Giả sử rằng bên A muốn tham gia một giao dịch hoán đổi trả với A là bên lãi suất cố định.

A định giá hợp đồng hoán đổi lãi suất thông thường và nhận thấy mình có thể nhận được mức lãi suất cố định 3%, đồng thời trả lãi suát thả nổi theo lãi suất LIBOR cộng thêm 1%. Lãi suất LIBOR hiện đang là 2%.   

A không chắc chắn liệu tỉ lệ tham chiếu lãi suất thả nổi của mình sẽ tiếp tục duy trì ở múc 2% hay không, do đó, để giúp loại bỏ rủi ro, A chọn mua một hợp đồng hoán đổi có thể có thể bán lại thay vì một hợp đồng hoán đổi lãi suất thông thường.   

Trong trường hợp này, A sẽ chỉ nhận được lãi suất cố định 2,8% và vẫn sẽ phải trả lãi suất thả nổi bằng với LIBOR cộng thêm 1%, hiện tại ở mức 3%.   

Mức 0,2% giảm xuống chính là chi phí của hợp đồng hoán đổi có thể có thể bán lại của A, hay là chi phí để A có thể hủy giao dịch.     

 

(Theo Investopedia)