Thẻ: nợ xấu

Th8 19
Ngóng sàn mua bán nợ

Trâm Anh Thứ sáu, 2/7/2021, 08:00 (GMT+7) Các ngân hàng vẫn liên tục rao bán nợ trên…