Nợ Xấu Là Gì? Mất Bao Lâu Để Được Xóa Nợ Xấu Trên CIC?

Nợ xấu Ngân hàng là gì? làm cách nào tìm hiểu chúng ta có nợ xấu không? làm cách nào xóa nợ xấu trên CIC?