NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam

Sàn giao dịch nợ VAMC

Sàn giao dịch mua bán nợ Agriland

(*) Theo Văn bản số 21/2022/HTKD.VAMC-AGRILAND

DANH MỤC KHOẢN NỢ VÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

KHOẢN NỢ TẠI TP HỒ CHÍ MINH

ĐẦU TƯ KHOẢN NỢ​

Miễn phí đăng ký hôm nay

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

SỐ HOÁ DỮ LIỆU KHOẢN NỢ

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu  
 • Phân loại danh mục tài sản
 • Thẩm định đánh giá sơ bộ
 • Lập báo cáo tiền khả thi FS

TƯ VẤN KHOẢN NỢ TSBĐ

 • Hồ sơ thủ tục pháp lý
 • Thẩm định khoản nợ tài sản
 • Phương thức mua bán xử lý
 • Phân tích đánh giá rủi ro

MÔI GIỚI MUA BÁN GIAO DỊCH

 • Hoàn thiện hợp đồng mua bán
 • Đàm phán thống nhất mua bán
 • Hỗ trợ hoàn tất thủ tục
 • Kết nối đầu tư cấp vốn

ĐỐI TÁC TIN CẬY

TIN TỨC MỚI

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH NỢ

Th9 05
Hợp đồng hoán đổi kì hạn (Forward Swap) là gì?

Hợp đồng hoán đổi kì hạn (tiếng Anh: Forward Swap) là một thỏa thuận giữa hai bên hợp…

Th9 05
Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại (Puttable Swap) là gì?

Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại (tiếng Anh: Puttable Swap) là một loại hợp đồng hoán…

Th9 05
Hợp đồng hoán đổi nợ – trái phiếu (Debt For Bond Swap) là gì?

Hợp đồng hoán đổi nợ – trái phiếu (tiếng Anh: Debt For Bond Swap) là một loại…

Gặp trực tiếp chuyên gia hàng đầu